+44(0)2920 530233

+44(0)7875 049020

info@vivamedia.tv

Ein gwaith

Asiantaeth greadigol sydd wedi ennill gwobrau am ei gwaith yw Viva Media. Rydyn ni’n cynnig ymgyrchoedd sy’n cysylltu ein cleientiaid hyfryd â’u cynulleidfa darged. Ein nod bob amser yw canfod syniadau cyffrous sy’n cyrraedd ac yn ysbrydoli’r cwmnïau sy’n hyrwyddo eu brand a’r defnyddiwr fel ei gilydd. Bydd ein tîm creadigol, dawnus yn rhoi o’u gorau ar bob prosiect.

Cynnwys sy’n gwneud i chi ddisgleirio

Mae ein tîm wedi ennill nifer fawr o wobrau dros y blynyddoedd. Er nad dyma ein prif nod, mae’n adlewyrchu’r safonau uchel rydyn ni’n eu gosod wrth i ni ymroi i greu cynnyrch celfydd, cyflawn i’n cleientiaid. Gweler isod y gwobrau mwyaf diweddar.Dinasyddion wrth Galon Ailgynllunio a Chyflenwi Gwasanaeth
Gwobrau Gofal Iechyd y Gwasanaeth Iechyd — Awtistiaeth: Canllaw i Rieni a Chynhalwyr yn dilyn Diagnosis

 

Cydnabyddiaeth Arbennig am ddefnydd yr iaith Cymraeg

Gwobrau Gofal Iechyd y Gwasanaeth Iechyd 2012/13 — Awtistiaeth: Canllaw i Rieni a Chynhalwyr yn dilyn Diagnosis

Gwobrau

Portffolio

Syniadau sydd wrth wraidd popeth rydyn ni’n ei greu. Rydyn ni’n credu mewn cysyniadau sy’n gweithio ym mhob cyfrwng ac sy’n cynnig gwerth am arian i’n cleientiaid. Dyma enghreifftiau o’r math o waith rydyn ni wedi ei greu.

Cleientiaid

Mae’r gwaith yn siarad drosto’i hun.

Dyma rai o’n cleientiaid bodlon.

Cysylltu

Os oes gennych brosiect yr hoffech ei drafod, neu am gyngor ar ddatblygu eich brand, cysylltwch drwy e-bost neu dros y ffôn – byddwn wrth ein bodd yn siarad â chi!

+44(0)2920 530233

+44(0)7875 049020

info@vivamedia.tv

 

© 2104 Viva Media Cyf.

Cedwir pob hawl. Ni ddylid

atgynhyrchu unrhyw ran o’r

wefan hon heb ein caniatâd.

 

Viva Media Cyf

59A South Road

Sili

Bro Morgannwg

CF64 5SL